© Föreningen Lekplatsen Hälleviksstrand 2023
Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand

Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand…

...är en ideell förening som verkar för att bevara Berns Äng som lekutrymme åt alla i Hälleviksstrand. Vi har c:a 250 medlemmar. Medlemskap är öppet för alla som stöder föreningens målsättning. Man blir medlem genom att betala in det belopp som framgår av utskicket inför varje sommar. Utskicket delas ut i alla brevlådor i Hälleviksstrand med omnejd i slutet av maj. Där finns också en kallelse till årsmötet som brukar äga rum på ängen i början av juli. Medlemsavgiften är 150 kr för familj och 75 kr för enskild. Inbetalning sker till föreningens bankgirokonto 5421-4929 eller swish 1236190748. Glöm inte namn och adress! Intäkter från medlemsavgifter och midsommarlotteri behövs för drift och underhåll av lekplatsen, lekredskap och maskiner, arrenden, renhållning, dräneringsarbeten mm. samt upprustning för att möta EU-kraven på lekplatssäkerhet. Vid årsmötet väljs styrelse för det kommande året samt revisorer och valberedning. Verksamhetsberättelse och ekonomirapport för det gångna året presenteras liksom planerna för det kommande året. Motioner och ärenden till årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen minst 3 veckor före årsmötet.

Om oss

© Föreningen Lekplatsen 2023

Föreningen Lekplatsen i

Hälleviksstrand…

...är en ideell förening som verkar för att bevara Berns Äng som lekutrymme åt alla i Hälleviksstrand. Vi har c:a 250 medlemmar. Medlemskap är öppet för alla som stöder föreningens målsättning. Man blir medlem genom att betala in det belopp som framgår av utskicket inför varje sommar. Utskicket delas ut i alla brevlådor i Hälleviksstrand med omnejd i slutet av maj. Där finns också en kallelse till årsmötet som brukar äga rum på ängen i början av juli. Medlemsavgiften är 150 kr för familj och 75 kr för enskild. Inbetalning sker till föreningens bankgirokonto 5421-4929 eller swish 1236190748. Glöm inte namn och adress! Intäkter från medlemsavgifter och midsommarlotteri behövs för drift och underhåll av lekplatsen, lekredskap och maskiner, arrenden, renhållning, dräneringsarbeten mm. samt upprustning för att möta EU-kraven på lekplatssäkerhet. Vid årsmötet väljs styrelse för det kommande året samt revisorer och valberedning. Verksamhetsberättelse och ekonomirapport för det gångna året presenteras liksom planerna för det kommande året. Motioner och ärenden till årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen minst 3 veckor före årsmötet.

Om oss

Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand