© Föreningen Lekplatsen Hälleviksstrand 2023
Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand

Vad finns på lekplatsen?

Berns Äng utgör en ofta använd fotbollsplan. Två gungor har funnits på plats en längre tid. En rutschkana som är lämplig för mindre barn. Den mynnar i ett fallunderlag av EU-sand liksom för klätterställningen. Det finns också en mindre sandlåda med byggsand. Mycket populär är en klätterställning (Hags) som uppfördes till minne av förra ordföranden Lisa Stenhaug. Den bekostades till hälften av gåvor, till hälften av föreningens medel. Senaste tillskottet är en vippgunga med fyra sittplatser. Varje torsdag samlas något äldre leklystna vid boulebanan intill Landsvägen.

Faciliteter

© Föreningen Lekplatsen 2023

Vad finns på lekplatsen?

Berns Äng utgör en ofta använd fotbollsplan. Två gungor har funnits på plats en längre tid. En rutschkana som är lämplig för mindre barn. Den mynnar i ett fallunderlag av EU- sand liksom för klätterställningen. Det finns också en mindre sandlåda med byggsand. Mycket populär är en klätterställning (Hags) som uppfördes till minne av förra ordföranden Lisa Stenhaug. Den bekostades till hälften av gåvor, till hälften av föreningens medel. Senaste tillskottet är en vippgunga med fyra sittplatser. Varje torsdag samlas något äldre leklystna vid boulebanan intill Landsvägen.

Faciliteter

Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand