© Föreningen Lekplatsen Hälleviksstrand 2023
Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand

För att alla ska få en säker och rolig vistelse på lekplatsen

har vi några enkla regler för alla våra gäster.

Tips

Trivselregler på Hälleviksstrands Lekplats

”Berns Äng”

Det är inte tillåtet att köra moped eller andra motorfordon på Berns

äng.

Skräp ska slängas i soptunnan. Plocka upp efter dig och håll ängen

ren.

På boulebanan skall det endast spelas boule eller andra spel som

inte ger åverkan på den pressade grusbeläggningen.

Leken sker på egen risk och det åligger de vuxna att informera

barnen om ordningsreglerna.

Man får inte klättra åt ”fel” håll i rutschkanor.

Det är förbjudet att klättra på redskapsbodens tak.

Rasta inte din hund på Berns äng.

Eldning får endast ske på grillplatsen. Engångsgrillar ska stå på

eldfast underlag (inte på gräs). Se till att grillen är sval innan du

slänger den.

Den viktigaste regeln är att vi respekterar varandra och har så roligt

som möjligt.

Hälsningar Lekplatsstyrelsen Hälleviksstrand

© Föreningen Lekplatsen 2023

För att alla ska få en säker

och rolig vistelse på

lekplatsen

har vi några enkla regler

för alla våra gäster.

Tips

Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand

Trivselregler på Hälleviksstrands Lekplats ”Berns Äng”

Det är inte tillåtet att köra moped eller andra motorfordon på Berns

äng.

Skräp ska slängas i soptunnan. Plocka upp efter dig och håll ängen

ren.

På boulebanan skall det endast spelas boule eller andra spel som

inte ger åverkan på den pressade grusbeläggningen.

Leken sker på egen risk och det åligger de vuxna att informera

barnen om ordningsreglerna.

Man får inte klättra åt ”fel” håll i rutschkanor.

Det är förbjudet att klättra på redkapsbodens tak.

Rasta inte din hund på Berns äng.

Eldning får endast ske på grillplatsen. Engångsgrillar ska stå på

eldfast underlag (inte på gräs). Se till att grillen är sval innan du

slänger den.

Den viktigaste regeln är att vi respekterar varandra och har så roligt

som möjligt.

Hälsningar Lekplatsstyrelsen Hälleviksstrand